Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

AVENA SMART

Agencija za privremeno zapošljavanje

Ko smo mi?

Privredno društvo sa tradicijom i garancijom kvaliteta u poslovanju. Nudimo odabir usluga koje odgovaraju Vašim potrebama. Fokusirani na pružanje usluga sa najvišim nivoom zadovoljnih klijenata, učinićemo sve što možemo da ispunimo Vaša očekivanja. Sa ponudama koje možete izabrati, sigurni smo da ćete biti srećni i zadovoljni saradnjom sa nama.

Naša misija

Kao tim komplementarnih znanja i veština predani smo zajedničkim poslovnom pristupu i ciljevima. Stvorili smo ozbiljno i uspešno preduzeće u domenu pružanja usluga. Konstantno unapređujemo sadašnje, ali razvijamo i uvodimo nove ideje na potencijalnim tržištima. Pogledajte našu stranicu i ukoliko imate bilo kakvih komentara ili pitanja, molimo da nas kontaktirate. Radujemo se uspešnoj saradnji.

Pružamo usluge ustupanja radnika

Ustupanje zaposlenih u Repulici Srbiji je uređena delatnost prema Zakonu o agencijskom zapošljavanju za koju agencija AVENA SMART poseduje dozvolu za rad ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zavedenu pod brojem 022-03-136/2021-02


Ustupanje zaposlenih podrazumeva da je radnik selektovan, regrutovan i zaposlen u agenciji, ali radi za drugu kompaniju Poslodavca korisnika usluga. Ustupanje radnika se vrši prema Ugovoru o agencijskom zapošljavanju, radi izvršenja raznovrsnih poslova za Poslodavca korisnika.

Kada koristiti uslugu privremenog zapošljavanja?

privremena potreba za povećanjem broja radnika zbog sezonskog porasta proizvodnih i ostalih potreba

 zabrane zapošljavanja (headcount freez) – ustupljeni radnici ne ulaze u troškove rada

 potrebe za procenom veština radnika pre direktnog zapošljavanja

 potrebe za pojednostavljenjem administracije – agencija obavlja sve administrativne i računovodstvene usluge vezane za radnike i na taj način omogućava poslodavcu korisniku da se fokusira na svoju osnovnu delatnost

 potrebe za fleksibilnijim upravljanjem novčanog toka – agencija isplaćuje plate ustupljenim radnicima

PONUDA ZA POSLODAVCE

PONUDA ZA RADNIKE